Щодо реалізації положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» № 417-VIII від 14 травня 2015 р.

OSBBОстаннім часом у багатьох містах починаються певні хвилювання, які породжують метушню та незрозумілі дії як представників органів місцевого самоврядування, так і викликають занепокоєння з боку мешканців багатоповерхівок. Річ йде про реалізацію Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» № 417-VIII від 14 травня 2015 р. (далі – Закон № 417-VIII).

Дійсно, 01 липня 2015 р. набрав чинності Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 р. (далі – Закон № 417-VIII), який визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.
Саме з прийняттям вказаного Закону в Україні кардинально змінюється механізм нормативно-правового регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства між органами місцевого самоврядування, співвласниками багатоквартирних будинків, управителями та виконавцями житлово-комунальних послуг.
В свою чергу, для забезпечення реалізації положень передбачених вищезазначеним Законом, на Кабінет Міністрів України та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон) покладено обов’язок протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та розробити необхідні відсутні нормативно-правові акти.
Законом № 417-VIII передбачено розроблення та затвердження наступних нормативно-правових актів:
– Протокол рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку;
– Типовий договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;
– Порядок списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності;
– Порядок зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників та розміщення ними на офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами;
– Порядок проведення конкурсу на визначення управителя багатоквартирним будинком;
– Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Між тим з наведенного переліку документів, затверджено лише Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та протокол рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку. Інші нормативно-правові акти станом на теперішній час не затверджені та знаходяться в розробці.
Зазначимо, що стаття 11 Закону № 417-VIII регулює управління багатоквартирним будинком управителем. Частиною першою вищезазначеної статті визначено, що управляння багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління будинком.
Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору затвердженого Кабінетом Міністрів України (ч.3 ст. 11 Закону № 417-VIII).
Між тим, згідно листа Мінрегіону від 21.08.2015 р. № 7/9-10109 «Щодо Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку № 417-VIII», прийняття типово договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком передбачається після внесення відповідних змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Нагадуємо, що Закон України «Про житлово-комунальні послуги» є спеціальним законом, який регулює надання житлово-комунальних послуг.
Зауважимо, що відповідно до змісту Закону № 417-VIII, послуга з управління будинком включає в себе послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Натомість на відміну від Закону № 417-VIII, чинна на сьогоднішній день редакція ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» визначає послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, як окремий вид житлово-комунальних послуг.
Мінрегіон в листі від 21.08.2015 р. № 7/9-10109 зазначає, що на сьогоднішній день в ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» відсутня така послуга, як управління багатоквартирним будинком (у значенні наведеному у Законі № 417-VIII). А отже стаття 11 Закону № 417-VIII щодо управління багатоквартирним будинком управителем може бути належно реалізована лише після внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Проект Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 1581 від 22.12.2015 р.), який є новою редакцією чинного Закону та перебуває у Верховній Раді України, має на меті зокрема узгодження відповідних положень.
Саме у зв’язку з тим, що реалізація Закону № 417-VIII можлива лише після затвердження всіх необхідних нормативно – правових документів, в проекті Закону «Про житлово-комунальні послуги» передбачається продовження строку обрання співвласниками форми управління багатоквартирним будинком до 01.01.2017 року, що в свою чергу продовжує діяльність попереднього управителя для тих будинків, в яких співвласники форму управління не обрали.
Тобто, на сьогодні порядок управління будинком управителем відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» достатньо неврегульований, механізми і підзаконні нормативно-правові акти не прийняті, а отже він фактично не може бути і реалізованим.
Тож мешканцям слід бути обережними, якщо вже хтось намагається «допомогти» оформити право мешканців на управління своїм будинком та вибору нового управителя без створення ОСББ.

На сьогоднішній день фактично єдиною законодавчо урегульованою можливістю реалізувати співвласниками своє право щодо обрання форми управління згідно Закону № 417-VIII є створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) відповідно до положень Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Також слід зауважити, що як Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», так і Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» – мешканцям багатоповерхівок надається право вибору, а не обов’язок. Це право ніхто у мешканців не забиратиме ані до 1 липня 2016 року, ані після 1 липня 2016 року, ані після 1 січня 2017 року. Мешканці в будь-який час зможуть скористатися своїм правом вибору, та реалізувати його. Єдина поправка щодо Закону № 417-VIII – своє право мешканці зможуть реалізувати після приведення на Державному рівні інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом та розробки і затвердження відсутніх нормативно-правових актів для реалізації положень Закону.

Отже, 1 липня 2016 року апокаліпсис у сфері обслуговування житлового фонду не наступить. Тож у мешканців багатоповерхівок є достатньо часу, щоб попередньо зважено подумати і визначитись з формою управління своїм будинком, та згодом, коли всі нормативно-правові документи для реалізації положень Закону будуть затверджені на Державному рівні, прийняти відповідні рішення по своїх будинках.